10 geeft aan dat u een zeldzame persoonlijkheid (en anders dan anderen) heeft - SANTE PLUS MAG

Heb je ooit gehoord van de beroemde Amerikaanse test "MBTI"? Dit is een vragenlijst samengesteld door Isabel Briggs Myers en haar moeder, Katherine Cook Briggs. De laatsten werden geïnspireerd door het werk van de beroemde Amerikaanse psychiater Carl Gustav Jung om verschillende menselijke persoonlijkheden scherp te benaderen. Als betrouwbaar beoordeeld door tal van wetenschappelijke en psychiatrische onderzoeken, maakte deze test het mogelijk om 16 verschillende soorten persoonlijkheid te identificeren.

Dit artikel verscheen voor het eerst HEALTH PLUS MAGAZINE